Menu Zamknij

Dział symulacji

DZIAŁ SYMULACJI

Dział symulacyjny zajmuje się symulowaniem zrobotyzowanych linii produkcyjnych w środowisku 3D (DELMIA V5 / Siemens Process Simualte). Polega to na zbudowaniu modelu linii produkcyjnej oraz zaaranżowania przestrzeni obszaru produkcyjnego, w taki sposób aby można było wykonać proces produkcyjny. Na tym etapie, nasi pracownicy ustawiają roboty, analizują oraz dobierają odpowiednie narzędzia, weryfikują oraz rozdzielają punkty procesowe między robotami, wstawiają oraz sprawdzają modele 3D urządzeń, które uczestniczą w procesie, programują roboty offline, wdrażają standard klienta oraz optymalizują czas cyklu. Finalnym produktem naszych starań jest zoptymalizowany oraz działający proces produkcyjny oraz programy robotów, które są przekazywane na fabrykę.

 • Projektowanie zrobotyzowanych linii produkcyjnych w 3D
  • Rozstawianie robotów i konstrukcji w 3D
  • Weryfikacja wybranych typów robotów, konstrukcji
  • Tworzenie przejazdów robotów
  • Weryfikacja czasu cyklu przez stworzenie całej sekwencji działań na danym obszarze pracy
 • Praca w DELMIA/Process Simulate
 • Dokumentacja projektowa